วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

It's restart time. เริ่มต้นใหม่

Since 2011, I want to Nang Rong School.I  found sundry thing. Cause some trouble , I tired , I desolation. I study. I found friendship and capability by I. M.1/3  , I found friends. My friend name is Ton. Come be together, In since M.1/3  to M.3/7. M.2/7 , I found new friends. My friend name is Ta, Wit, Bon, Not, Tan, Dom, Mo, Nu, Ploy , Ying, Dao, Fern, Nong and others. In room m.2/7 - m.3/7. Had some quarrel. We pass together problem. Thanks for Everything.  Continue to feature. :-)

ตั้งแต่ปี 2011  ผมได้เข้าไปโรงเรียนนางรอง ผมได้พบเจอกับสิ่งต่าง ๆ ทำให้ในบางเรื่อง ผมท้อแท้ ผมได้เรียนรู้ ผมได้พบมิตรภาพและความสามารถของตัวเอง ม.1/3 ได้พบเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อว่า ต้น และมาอยู่ด้วยกัน ตั้งแต่ ม.1/3 - ม.3/7  ม.2/7 ผมได้พบเพื่อนใหม่ มีชื่อว่า ต้า ,วิท , บอม , น็อต , ตาล , โดม , โม ,นุช,พลอย,หญิง,ดาว,เฟิร์น,น้อง และคนอื่น ๆ  ในห้อง ม.2/7 - ม.3/7 มีการทะเลาะกันบ้าง พวกเราได้ผ่านปัญหามาร่วมกัน ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ตอนนี้เป็นเวลาเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง เดินหน้าสู่อนาคต

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น