วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เชื่อมต่อ kku-wifi-s ใน Linux (ใช้งานได้กับ Raspberry Pi)

สวัสดีครับ ผมได้ใช้ Raspberry Pi แต่ผมติดปัญหาที่ไม่สามารถเชื่อมต่อ kku-wifi-s  ได้ เนื่องจากการตั้งค่าที่เป็นปัญหา ทำให้ผมหาวิธีจนสามารถเชื่อมต่อ kku-wifi-s ได้ โดยทำตามวิธีดังนี้ครับ
เข้าไปแก้ไขไฟล์  /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf ด้วยคำสั่ง sudo nano  /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

แล้วใส่สคลิปตามนี้
network={
        ssid="kku-wifi-s"
        scan_ssid=1
        key_mgmt=WPA-EAP
        eap=PEAP
        identity="ชื่อผู้ใช้"
        password="รหัสผ่าน"
        phase1="peaplabel=0"
        phase2="auth=MSCHAPV2"
}
แล้วบันทึกแล้วรีบูต linux หรือ  Raspberry Pi แค่นี้เราก็สามารถเชื่อมต่อ kku-wifi-s ใน Linux ได้แล้ว :D

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น