ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ Copyright

Copyright รูปภาพและบทความของนาซ่า

หลายๆคนได้ถามผมถึงกับ เว็บนี้ เอาบทความมาจะไหน ผมขอตอบดังนี้ ผมได้นำบความที่ไม่ติดCopyright มาแปลเป็นภาษาไทย หรือ สรุปตามความเป็นของผม ชึ่งแหล่งข่าว ผมได้ติดตามองค์กรวิทยาศาสตร์ระดับโลก เช่น NASA ESA เป็นต้นครับ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีความน่าเชือถือครับ Copyrightของนาซ่า ผมได้มีการตรวจสอบ Copyright บทความ สื่อ ของนาซ่า แล้วครับ Copyright ผมขอพูดแบบย่อๆ ครับ มีอยู่บอก ห้ามนำสื่อที่มีโลโก้NASA และรูปพนักงาน มาใช้ ส่วนสื่อต่างๆ เป็นของสาธารณะ นำไปใช้ได้ครับ ยกเว้น สื่อนั้นติดCopyrightครับ