วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย?

สวัสดีครับ การศึกษาไทยเวลาเรียนมากกว่าใครในอาเชียน แต่ผลลัพธ์การศึกษากลับตกต่ำ ผมเป็นนักเรียนคนนึ่งขอแสดงความคิดเห็น การศึกษาไทย หายการแนะนำการนำความรู้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะยังไม่เห็นความสำคัญ และสื่อที่มีอิทธิพลต่อนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นสื่อสังคมอินเทอร์เน็ต ทีวี ละคร บ้าบอ ต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างค่านิยมผิดๆ ให้กับนักเรียนและการศึกษาไทย มีคนเสนอให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน เช่น คุณครูถาม ใครตอบเร็วที่สุดให้คะแนน โดยนักเรียนใช้มือถือในการสืบค้น สร้างความสนใจในการเรียน แต่ลืมอะไรไปอย่าง แล้วนักเรียนที่ไม่มีสิ่งเหล่านี้? การเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทย และสื่อก่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

ขอบคุณครับ
*หมายเหตุ บทความนี้มาจากความคิดเห็นของผมครับ ไม่สามารถนำไปอ้างอิงได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น