วันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557

เผากอฟางทำไม?

แถวบ้านผมเมื่อวานนี้ มีคนเผากอฟาง หลังเก็บเกี่ยวนาข้าว ชึ่งไฟไหม้อย่างรวดเร็วมากครับ กอข้าว หญ้าไหม้เป็นกองถ่าน ผมไม่รู้ว่าเผาแบบนี้จะได้อะไร เห็นบอกว่าเผาแล้วพวกศัตรูข้าวที่อยู่ในดินจะตายไปด้วย แต่แล้วแร่ธาตุที่จำเป็นในนาข้าว? ภาวะโลกร้อน? ได้คิดถึง การส่งเสริมไม่ให้เผากอฟางจากรัฐ เหมือนไม่ได้ผล กฎหมายยังไม่มีการเอาผิดอย่างจริงจังกับเรื่องนี้ การแก้ไขที่ดีที่สุดคือ การส่งเสริมใก้ชาวนาไทยมีความรู้ ความเข้าใจกับปัญหาที่จะตามมาหลังการเผากอฟาง
ขอบคุณครับ

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น