วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

Smart Countryside ?

มีแต่คนพูด smart city กัน เมื่อไรจะมีการพูดถึง smart countryside พัฒนาชนบทให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีเทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยความสะดวกสบายและเหมาะสมในการทำการเกษตรกรรมและการใช้ชีวิตในชนบท , การประมวลวางแผนการทำเกษตรกรรม , การกระจายข่าวภายในชุมชน , ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้าน , การแชร์ทรัพยากร แบ่งปันกัน , การเตือนภัย , การซื้อสินค้าจากร้านโซ่ห่วยที่ใกล้บ้าน , ป้องกันสัตว์ในการเกษตรถูกขโมย เช่น เป็ด หมู วัว ควาย และอื่น ๆ เป็นต้น มันต้องง่าย สะดวก ในการเข้าถึง แม้ผู้ที่ไม่ถนัดเทคโนโลยีก็สามารถใช้งานได้ง่าย ๆ และต้องไม่ใช้ช่องทางอินเทอร์เน็ตในการสื่อสารเหล่านี้อย่างเดียว

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น