วันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เมื่อมีคนด่าเราว่า ค.ว.ย

ตอนเข้าค่ายรด. ครูฝึกบอกว่า ใครด่าเราว่า ควย. ให้คิดว่า ควย. ย่อมาจาก ค.ว.ย
ค. คิด
ว. วิเคราะห์
ย. แยกแยะ
"
...

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น