วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

My note english 30/11/2016

Hello. Today , I went a school after i on leave study two weeks. I am reserve officer training cops student. ~~~

My note.

ABC of something. 1 + 1 = 2 
It's about math. :D

 Mean.
หลักเบื้องต้น, 1 + 1 = 2
มันเกี่ยวข้องกับคณิต. :D

IDM
ABC of something. = หลักเบื้องต้นของบางสิ่ง
Thank you.

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น