วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

My name.

Hello. Today, I learn English form https://www.youtube.com/watch?v=IeaadwctbD4.  It's my english-notebok.

My name is Wannaphong Phatthiyaphaibun.
My first name is Wannaphong.
My last name is Phatthiyaphaibun.

Thank you. 😃

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น