วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ข้าวกับคนไทย

ข้าวเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในอาหารของไทย

ข้าวเป็นแหล่งอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนและสารอาหารที่มีประโยชน์

คนไทยส่วนใหญ่รับประทานข้าวทุกวัน ทั้ง เช้า, กลางวัน,กลางคืน

อาหารส่วนใหญ่ต้องกินกับข้าว เพื่อมันถึงจะอร่อยที่สุด

ชาวนามีหน้าที่ปลูกข้าว

เปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศไทย

ปัจจุบัน , คนไทยนิยมกินข้าว 2 ชนิด เช่น ข้าวหอมมะลิ และ ข้าวเหนียว

คนไทยไม่สามารถขาดข้าวได้

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น