วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

ระบบงานที่ไม่ Work คือ ระบบที่มีระบบแต่ไม่ใช้ระบบ

บางทีผมก็สงสัยเกี่ยวกับระบบงานของระบบหนึ่ง
มีหัวหน้าเป็นผู้อำนวยการ แล้วมีหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่าย แล้วมีหัวหน้ากลุ่มโครงการอีก อยู่ภายใต้หัวหน้าฝ่าย
แต่เวลาที่ผู้อำนวยการเรียกประชุมจะเรียกแต่ "หัวหน้ากลุ่มโครงการ" แต่ "หัวหน้าฝ่าย" ?
ในเมื่อมีระบบนี้ทำไมไม่ใช้ แถมการกระจายงานลำบากอีก
สงสัยมานานและยังคงสงสัยมาถึงทุกวันนี้

แต่ทำไมมันไม่ Work ในมุมมองผมล่ะ ?
เป็นปัญหาในเรื่องการกระจายอำนาจกับหน้าที่ ถ้าทำแบบนี้ไม่ต้องมี "หัวหน้าฝ่าย" ก็ได้ และผู้อำนวยการ ต้องรับผิดชอบหน้าที่ทั้งหมด

เป็นปัญหาของ "ระบบที่มีระบบแต่ไม่ใช้ระบบ" นั้นคือ การกระจายอำนาจไม่เป็น

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น