วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559

IDM "nothing but" - my English

I forgot to buy the key.
nothing but I not forget.

ฉันลืมซื้อกุญแจ
เว้นแต่ว่า ฉันไม่ลืม

nothing but = เว้นแต่

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น