วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2558

บันทึกไว้กันหาย : การเขียนคำนำ

ต้องมี 3 องค์ประกอบอย่างน้อย
1.หลักการและเหตุผล ความเป็นมา ความสำคัญ
2.วิธีการจัดทำ วัสดุอุปกรณ์
3. ขอบคุณ

การเขียนคำนำที่ดี

- ต้องกล่าวถึงเนื้อเรื่องภายในเรื่องที่เราเขียนโดยรวมๆ
- ต้องสร้างความน่าเชื่อถือ โดยการ ยกเอาคำกล่าวของบุคคลสำคัญมาอ้าง หรือ จากวารสารที่ตีพิมพ์ที่ค้นหามาอ่านต่อได้
- ต้องสร้างความสนใจให้ผู้อ่าน ที่จะอ่านต่อไปให้จบ
- อย่าบรรยายแบบน้ำท่วมทุ่ง ให้เน้นสาระสำคัญ ที่น่าดึงดูดใจ

สิ่งที่ต้องเลี่ยงไม่ควรนำมามาเขียนในคำนำคือ
1. อย่าเอาประวัติศาสตร์ที่รู้จักกันดีอยู่แล้วมาเป็นคำนำ
2. อย่าอธิบายฟุ้งซ่านจนไม่มีจุดหมายของเรื่อง
3. อย่าขึ้น คำนำด้วยคำบอกเล่าอันเกินควร

 

 

ตัวอย่าง
รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาภาษาไทย จัดทำขึ้นเพื่อเป็นให้ผู้ที่อ่านได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับคำพ้อง มีส่วนสำคัญคือ 1. คำพ้องรูป 2. คำพ้องเสียง 3. คำพ้องทั้งรูปและเสียง และก็ขอขอบคุณ... สุดท้ายนี้ผู้จัดทำหวังว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ศึกษาไม่มากก็น้อย

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น