วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

บันทึกเรื่องที่ได้ศึกษาวันนี้

รู้แล้วว่าทำไมดาวเทียมต้องกำหนดวงโคจรใหม่ทุกปี ส่วนหนึ่งมาจากแรงโน้มถ่วงของโลก และอนุภาคต่าง ๆ ที่พุ่งชนตลอดเวลา และความดันของแสงที่มาจากดวงอาทิตย์ที่พุ่งชนทุกอย่างบนโลกและทั้งระบบสุริยะมีผลในระดับอนุภาค

 

โฟตอน เป็นแสงที่อยู่ในรูปอนุภาค ไม่มีมวล แต่มีความดันตามหลักกลศาสตร์ควันตัมขั้นสูง เนื่องจากแสงเป็นพลังงานน่าจะมีอนุภาคนั้นคือ โฟตอน แต่ยังไม่สามารถวัดค่ามวลได้ แต่พิสูจน์ได้ว่ามีจริง จากการที่ดาวเทียมต้องกำหนดวงโคจรใหม่ทุกปีเพราะความดันของแสง

โฟตอนของอินฟราเรดนี่เอง ที่ทำให้เราอยู่กลางแดดจึงร้อน ไม่เกี่ยวกับโฟตอนของแสงเลย #แสงดวงอาทิตย์ไม่ผิด แต่พลังงานที่มาพร้อมแสงอาทิตย์ผิด

โฟตอนเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคตลอดเวลา โฟตอนมีลักษณะ ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น