วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556

เมื่อบางอย่างของสังคมรอบตัวเปลี่ยนไป

สวัสดีครับ ทุกวันนี้การเมืองไทยร้อนแรงมาก แต่ผมไม่ขอพูดเกี่ยวกับการเมืองครับ ผมได้อยู่ในยุคที่อะไร ๆ ก็เปลี่ยนไป วัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากขึ้น ด้วยเนื่องจากการรับวัฒนธรรมจากต่างประเทศโดยขาดความนึกคิดที่อาจทำให้วัฒนธรรมของไทยเสื่อมลง อย่างที่เห็นได้ชัด เช่น วัฒนธรรมการไหว้ การให้เกียรผู้ที่มีอายุมากกว่า วัฒนธรรมการแต่งตัวที่อยู่ขี้XXXสุด ๆ 💢 เห็นแล้วเสื่อมทันที การใช้ภาษาที่ผิดรูปแบบ(เป็นแค่กระแสในช่วงเวลาหนึ่ง) การแสดงออกที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ ทำให้ความมั่นคงของไทยเสื่อม เพราะเนื่องจากวัฒนธรรมที่เสื่อมลง ทำให้เอกลักษณ์ของไทยค่อย ๆ หายไป ไม่มีความภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเอง ผู้คนเห็นแก่ตัว การเปลี่ยนแปลงนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ผมคิดว่า วัฒนธรรมอย่างดีงามของไทยต้องไม่สูญหายไป แต่ต้องมีการปรับปรุงวัฒนธรรมครั้งใหญ่ ปรับตัวให้เหมาะสมกับโลก โปรดหยุดการทำลายเอกลักษณ์ของไทยและช่วยกันป้องกันรักษาเอกลักษณ์ของไทยก่อนที่จะสายเกินไป 🎈
ขอบคุณครับ 😊

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น